német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Ich stimme völlig zu, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Ich würde sagen, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Es scheint mir, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Meiner Meinung nach...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Von meinem Standpunkt aus...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Ich bin der Ansicht, dass...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Zugegebenermaßen... , aber...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Im Gegenteil...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Einerseits...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Andererseits...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Trotz...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Im Übrigen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Darüber hinaus...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted