japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
言っていることはもっともだ。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
・・・・に同意している。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
心から・・・・という意見を支持する。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
・・・・に強く反対である。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
・・・・という意見に断固として反対する。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
・・・・と言えるかもしれない。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
・・・・のように見受けられる。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
私の意見では、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
私の見方だと、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
私の意見としては、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
確かにそうだが、しかし・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
それどころか、・・・・
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
一方では・・・・
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
しかしその一方で・・・・
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
・・・・にもかかわらず
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
ちなみに、・・・・
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
その上・・・・
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted