hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
... की तुलना मे, ... ... है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
मेरा मानना है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
मुझे लगता है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
मेरी राय है कि...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
मेरे दृष्टिकोण से
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
मेरा मानना है कि
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
इसके विपरीत
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
एक तरफ से...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
दूसरी तरफ से
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
वैसे...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
इसके अतिरिक्त...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted