görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Μου φαίνεται ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Κατά την γνώμη μου...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Κατά την δική μου άποψη...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Είμαι της γνώμης ότι...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Βεβαίως..., αλλά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Αντιθέτως, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Από τη μία...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Από την άλλη...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Παρόλο που...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Παρά το γεγονός ότι...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Παρεμπιπτόντως...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Επιπροσθέτως...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted