francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Je comprends son point de vue.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Je suis entièrement d'accord que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
En opposition avec..., ...montre...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
..., par contraste avec..., est/sont...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...et... diffèrent en termes de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Le premier..., a contrario, le second...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Je dirais que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Il me semble que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
À mon sens...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Selon mon point de vue...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Je suis d'opinion que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
De l'avis général..., mais...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Il va de soi que..., cependant...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Au contraire, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
D'un coté...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
D'un autre côté...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
En dépit de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
En dépit du fait que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
À propos de...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
En outre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted