vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jeg er fuldstændig enig i det...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jeg er stærkt uenig i at...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I modsætning til..., ...viser...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...i modsætning til... er...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...er lig... i forbindelse med
... giống với... ở chỗ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...og... er forskellige med hensyn til...
... và... khác nhau ở chỗ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den første..., i modsætning til, den anden...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jeg ville sige at...
Tôi cho rằng...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
For mig virker det som om at...
Tôi thấy rằng...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Efter min mening...
Cá nhân tôi cho rằng...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Fra mit synspunkt...
Theo quan điểm của tôi...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg er af den mening at...
Tôi mang quan điểm rằng...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det er min opfattelse at... fordi...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Indrømmet..., men...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Er det sandt at..., men faktum er at...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Selvom, ikke desto mindre...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Derimod,...
Trái lại,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
På den ene side...
Một mặt,...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
På den anden side...
Mặt khác,...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
På trods af...
Mặc dù...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Til trods for det faktum at...
Mặc dù/Bất chấp...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Videnskabeligt/historisk set...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
I øvrigt...
Nhân tiện/Nhân thể...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Endvidere...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted