magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Értem, amit mond.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jeg er fuldstændig enig i det...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jeg er stærkt uenig i at...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I modsætning til..., ...viser...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...i modsætning til... er...
....-val/vel ellentétben, a .......
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...er lig... i forbindelse med
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...og... er forskellige med hensyn til...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den første..., i modsætning til, den anden...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jeg ville sige at...
Azt mondanám, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
For mig virker det som om at...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Efter min mening...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Fra mit synspunkt...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg er af den mening at...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det er min opfattelse at... fordi...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Indrømmet..., men...
Hozzátéve ...., de ....
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Er det sandt at..., men faktum er at...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Selvom, ikke desto mindre...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Derimod,...
Ezzel ellentétben ....
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
På den ene side...
Másrészt viszont ....
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
På den anden side...
Másrészt ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
På trods af...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Til trods for det faktum at...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Videnskabeligt/historisk set...
Tudományosan/történelmileg ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
I øvrigt...
Mellékesen....
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Endvidere...
Továbbá ....
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted