koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jeg kan se hans/hendes pointe.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jeg er fuldstændig enig i det...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jeg er stærkt uenig i at...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I modsætning til..., ...viser...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...i modsætning til... er...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...er lig... i forbindelse med
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...og... er forskellige med hensyn til...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den første..., i modsætning til, den anden...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jeg ville sige at...
.....라고 말하고 싶습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
For mig virker det som om at...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Efter min mening...
제 생각에는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Fra mit synspunkt...
저의 관점에서는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg er af den mening at...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det er min opfattelse at... fordi...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Indrømmet..., men...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Er det sandt at..., men faktum er at...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Selvom, ikke desto mindre...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Derimod,...
반대로, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
På den ene side...
한편으로는 ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
På den anden side...
다른 한편으로는 ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
På trods af...
... 에도 불구하고, ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Til trods for det faktum at...
... 한 사실에도 불구하고,
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Videnskabeligt/historisk set...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
I øvrigt...
부수적으로, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Endvidere...
게다가, ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted