francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Je comprends son point de vue.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jeg er fuldstændig enig i det...
Je suis entièrement d'accord que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jeg er stærkt uenig i at...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I modsætning til..., ...viser...
En opposition avec..., ...montre...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...i modsætning til... er...
..., par contraste avec..., est/sont...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...er lig... i forbindelse med
...est similaire à... en ce qui concerne...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...og... er forskellige med hensyn til...
...et... diffèrent en termes de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den første..., i modsætning til, den anden...
Le premier..., a contrario, le second...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jeg ville sige at...
Je dirais que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
For mig virker det som om at...
Il me semble que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Efter min mening...
À mon sens...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Fra mit synspunkt...
Selon mon point de vue...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg er af den mening at...
Je suis d'opinion que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det er min opfattelse at... fordi...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Indrømmet..., men...
De l'avis général..., mais...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Er det sandt at..., men faktum er at...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Selvom, ikke desto mindre...
Il va de soi que..., cependant...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Derimod,...
Au contraire, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
På den ene side...
D'un coté...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
På den anden side...
D'un autre côté...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
På trods af...
En dépit de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Til trods for det faktum at...
En dépit du fait que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Videnskabeligt/historisk set...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
I øvrigt...
À propos de...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Endvidere...
En outre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted