eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jeg er fuldstændig enig i det...
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jeg er stærkt uenig i at...
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I modsætning til..., ...viser...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...i modsætning til... er...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...er lig... i forbindelse med
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...og... er forskellige med hensyn til...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den første..., i modsætning til, den anden...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jeg ville sige at...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
For mig virker det som om at...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Efter min mening...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Fra mit synspunkt...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg er af den mening at...
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det er min opfattelse at... fordi...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Indrømmet..., men...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Er det sandt at..., men faktum er at...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Selvom, ikke desto mindre...
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Derimod,...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
På den ene side...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
På den anden side...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
På trods af...
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Til trods for det faktum at...
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Videnskabeligt/historisk set...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
I øvrigt...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Endvidere...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted