német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Ich stimme völlig zu, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... na rozdíl od... je/jsou...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... a... se liší, pokud jde o...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
První... na rozdíl od druhého...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Řekla bych, že...
Ich würde sagen, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Zdá se mi, že...
Es scheint mir, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Podle mého názoru...
Meiner Meinung nach...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Z mého pohledu...
Von meinem Standpunkt aus...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jsem toho názoru, že...
Ich bin der Ansicht, dass...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Nelze popřít, že..., ale ...
Zugegebenermaßen... , aber...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Nelze popřít, že..., nicméně...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Naopak/Naproti očekávání...
Im Gegenteil...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Na jedné straně...
Einerseits...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Na druhé straně...
Andererseits...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Navzdory...
Trotz...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Navzdory tomu, že...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vědecky/Historicky vzato...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mimochodem...
Im Übrigen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Darüber hinaus...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted