görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... na rozdíl od... je/jsou...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... a... se liší, pokud jde o...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
První... na rozdíl od druhého...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Řekla bych, že...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Zdá se mi, že...
Μου φαίνεται ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Podle mého názoru...
Κατά την γνώμη μου...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Z mého pohledu...
Κατά την δική μου άποψη...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jsem toho názoru, že...
Είμαι της γνώμης ότι...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Nelze popřít, že..., ale ...
Βεβαίως..., αλλά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Nelze popřít, že..., nicméně...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Naopak/Naproti očekávání...
Αντιθέτως, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Na jedné straně...
Από τη μία...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Na druhé straně...
Από την άλλη...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Navzdory...
Παρόλο που...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Navzdory tomu, že...
Παρά το γεγονός ότι...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vědecky/Historicky vzato...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mimochodem...
Παρεμπιπτόντως...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Επιπροσθέτως...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted