spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Broadly speaking, I agree with… because…
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
One is very much inclined to agree with… because…
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
I can see his/her point.
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
I entirely agree that…
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Broadly speaking, I disagree with… because…
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
One is very much inclined to disagree with… because…
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
I can see his point, but disagree with it entirely.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
I strongly disagree that…
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
I am firmly opposed to the idea that…
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

…and…are similar/different as regards to…
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In contrast to…, …shows…
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…by contrast with… is/are…
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…is similar to… in respect of…
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
…and… differ in terms of...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
The first…, by contrast, the second…
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
One difference between… and… is that…, whereas…
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

I would say that…
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
It seems to me that…
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
In my opinion…
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
From my point of view…
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I am of the opinion that…
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
It is my belief that… because…
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Let us now analyze/turn to/examine…
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admittedly…, but…
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
It is true that…, yet the fact remains that…
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Granted, …, nevertheless…
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On the contrary, …
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
On the one hand…
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
On the other hand…
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
In spite of…
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Despite the fact that…
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifically/Historically speaking…
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentally…
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Furthermore…
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted