orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Broadly speaking, I agree with… because…
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
One is very much inclined to agree with… because…
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
I can see his/her point.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
I entirely agree that…
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Broadly speaking, I disagree with… because…
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
One is very much inclined to disagree with… because…
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
I can see his point, but disagree with it entirely.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
I strongly disagree that…
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
I am firmly opposed to the idea that…
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

…and…are similar/different as regards to…
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In contrast to…, …shows…
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…by contrast with… is/are…
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…is similar to… in respect of…
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
…and… differ in terms of...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
The first…, by contrast, the second…
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
One difference between… and… is that…, whereas…
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

I would say that…
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
It seems to me that…
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
In my opinion…
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
From my point of view…
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I am of the opinion that…
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
It is my belief that… because…
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Let us now analyze/turn to/examine…
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admittedly…, but…
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
It is true that…, yet the fact remains that…
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Granted, …, nevertheless…
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On the contrary, …
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
On the one hand…
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
On the other hand…
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
In spite of…
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Despite the fact that…
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifically/Historically speaking…
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentally…
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Furthermore…
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted