magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Broadly speaking, I agree with… because…
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
One is very much inclined to agree with… because…
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Valaki más nézetével való általános egyetértés
I can see his/her point.
Értem, amit mond.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
I entirely agree that…
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Broadly speaking, I disagree with… because…
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
One is very much inclined to disagree with… because…
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
I can see his point, but disagree with it entirely.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
I strongly disagree that…
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
I am firmly opposed to the idea that…
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

…and…are similar/different as regards to…
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In contrast to…, …shows…
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…by contrast with… is/are…
....-val/vel ellentétben, a .......
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…is similar to… in respect of…
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
…and… differ in terms of...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
The first…, by contrast, the second…
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
One difference between… and… is that…, whereas…
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

I would say that…
Azt mondanám, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
It seems to me that…
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
In my opinion…
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
From my point of view…
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I am of the opinion that…
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
It is my belief that… because…
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Let us now analyze/turn to/examine…
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admittedly…, but…
Hozzátéve ...., de ....
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
It is true that…, yet the fact remains that…
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Granted, …, nevertheless…
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On the contrary, …
Ezzel ellentétben ....
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
On the one hand…
Másrészt viszont ....
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
On the other hand…
Másrészt ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
In spite of…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Despite the fact that…
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifically/Historically speaking…
Tudományosan/történelmileg ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentally…
Mellékesen....
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Furthermore…
Továbbá ....
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted