francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Broadly speaking, I agree with… because…
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
One is very much inclined to agree with… because…
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
I can see his/her point.
Je comprends son point de vue.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
I entirely agree that…
Je suis entièrement d'accord que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Je cautionne entièrement l'idée que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Broadly speaking, I disagree with… because…
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
One is very much inclined to disagree with… because…
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
I can see his point, but disagree with it entirely.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
I strongly disagree that…
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
I am firmly opposed to the idea that…
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

…and…are similar/different as regards to…
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In contrast to…, …shows…
En opposition avec..., ...montre...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…by contrast with… is/are…
..., par contraste avec..., est/sont...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…is similar to… in respect of…
...est similaire à... en ce qui concerne...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
…and… differ in terms of...
...et... diffèrent en termes de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
The first…, by contrast, the second…
Le premier..., a contrario, le second...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
One difference between… and… is that…, whereas…
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

I would say that…
Je dirais que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
It seems to me that…
Il me semble que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
In my opinion…
À mon sens...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
From my point of view…
Selon mon point de vue...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I am of the opinion that…
Je suis d'opinion que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
It is my belief that… because…
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Let us now analyze/turn to/examine…
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admittedly…, but…
De l'avis général..., mais...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
It is true that…, yet the fact remains that…
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Granted, …, nevertheless…
Il va de soi que..., cependant...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On the contrary, …
Au contraire, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
On the one hand…
D'un coté...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
On the other hand…
D'un autre côté...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
In spite of…
En dépit de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Despite the fact that…
En dépit du fait que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifically/Historically speaking…
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentally…
À propos de...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Furthermore…
En outre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted