dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Broadly speaking, I agree with… because…
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
One is very much inclined to agree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
I can see his/her point.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
I entirely agree that…
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Broadly speaking, I disagree with… because…
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
One is very much inclined to disagree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
I strongly disagree that…
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
I am firmly opposed to the idea that…
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

…and…are similar/different as regards to…
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In contrast to…, …shows…
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…by contrast with… is/are…
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…is similar to… in respect of…
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
…and… differ in terms of...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
The first…, by contrast, the second…
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
One difference between… and… is that…, whereas…
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

I would say that…
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
It seems to me that…
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
In my opinion…
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
From my point of view…
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I am of the opinion that…
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
It is my belief that… because…
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Let us now analyze/turn to/examine…
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admittedly…, but…
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
It is true that…, yet the fact remains that…
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Granted, …, nevertheless…
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On the contrary, …
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
On the one hand…
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
On the other hand…
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
In spite of…
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Despite the fact that…
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifically/Historically speaking…
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentally…
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Furthermore…
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted