hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
... से पता चलता है कि...
Nyers adatok leírásánál használatos
Từ..., ta có thể thấy rằng...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Nyers adatok leírásánál használatos
Các dữ liệu cho thấy...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Nyers adatok leírásánál használatos
Các số liệu chỉ ra rằng...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Nyers adatok leírásánál használatos
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Nyers adatok leírásánál használatos
Đáng chú ý là...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... tỉ lệ thuận với...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Như dự đoán,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Số liệu chỉ ra rằng...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Theo như số liệu cho thấy,...
आकड़ों के अनुसार
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
आकड़ों के अनुसार
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó