török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
จากที่เคยเห็นจาก...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
อย่างที่ทำนายไว้...
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ตามสถิติ...
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
พูดอย่างสถิติ
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó