német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Wie ... zeigt, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... korreliert positiv mit... .
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
Wie prognostiziert, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rein statistisch gesehen,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó