dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
Det kan ses ud fra... at...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
Figurerne afslører at...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... var absolut korreleret med...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
Som forudset,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statistikkerne viser at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
I følge statistikkerne...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisk set...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó