román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

A partir de... se puede observar que...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como se puede ver en...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Los datos parecen sugerir que...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
La figuras revelan que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Con base en las figuras se puede notar que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Varios resultados relevantes fueron...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... fue asociado positivamente con...
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como se predijo...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Las estadísticas muestran que...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Según las estadísticas,...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Desde el punto de vista estadístico...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó