eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

A partir de... se puede observar que...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como se puede ver en...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Los datos parecen sugerir que...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
La figuras revelan que...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Con base en las figuras se puede notar que...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Varios resultados relevantes fueron...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Los resultados del presente estudio demuestran que...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... fue asociado positivamente con...
...estis pozitive korelaciita kun...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como se predijo...
Kiel antaŭdiris,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Las estadísticas muestran que...
La statistikoj montras, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Según las estadísticas,...
Laŭ la statistiko...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Desde el punto de vista estadístico...
Statistike parolante...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó