spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Din faptul că...reiese...
A partir de... se puede observar que...
Nyers adatok leírásánál használatos
După cum putem observa din...,....
Como se puede ver en...
Nyers adatok leírásánál használatos
Datele par să sugereze faptul că...
Los datos parecen sugerir que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La figuras revelan que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Con base en las figuras se puede notar que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Varios resultados relevantes fueron...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...a fost corelat pozitiv cu...
... fue asociado positivamente con...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
După cum am anticipat,...
Como se predijo...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statisticile demonstrează faptul că...
Las estadísticas muestran que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Conform statisticilor...
Según las estadísticas,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Din punct de vedere statistic...
Desde el punto de vista estadístico...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó