kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Din faptul că...reiese...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
După cum putem observa din...,....
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Datele par să sugereze faptul că...
这些数据可以表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
数据表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
从这些数据可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
几个值得注意的结果是...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
目前研究结果表明...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...的数字上升/下降/保持不变。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
与...有关的数据...上升/下降了
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...a fost corelat pozitiv cu...
...和...呈正相关
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
După cum am anticipat,...
正如所预测的,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
此发现进一步确认X的主张,即...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statisticile demonstrează faptul că...
统计数据显示...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Conform statisticilor...
根据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
通过数据统计,可以看出...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Din punct de vedere statistic...
据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
据统计数据,我们可以推测...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó