eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Din faptul că...reiese...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nyers adatok leírásánál használatos
După cum putem observa din...,....
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Datele par să sugereze faptul că...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...a fost corelat pozitiv cu...
...estis pozitive korelaciita kun...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
După cum am anticipat,...
Kiel antaŭdiris,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistikoj montras, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Conform statisticilor...
Laŭ la statistiko...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Din punct de vedere statistic...
Statistike parolante...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó