román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Pode ser visto de/do/da...que...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como pode ser observado em/no/na...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Os dados sugerem que...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
A figura revela que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
De acordo com as figuras, é evidente que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alguns números significativos foram...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Os resultados do presente estudo demostram que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...foi positivamente correlacionado com...
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como previsto,...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

As estatísticas mostram que...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De acordo com as estatísticas...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Estatisticamente falando...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó