magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Это можно предположить, исходя из того, что...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Как можно заметить, исходя из..., ...
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Цифровые данные обнаруживают, что...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... хорошо сочеталось с ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Как мы и предполагали...
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Статистика показывает, что...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Согласно статистике...
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Статистиически...
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó