lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Это можно предположить, исходя из того, что...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Цифровые данные обнаруживают, что...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... хорошо сочеталось с ...
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Как мы и предполагали...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Статистика показывает, что...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Согласно статистике...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Статистиически...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó