kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Это можно предположить, исходя из того, что...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Как можно заметить, исходя из..., ...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
这些数据可以表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Цифровые данные обнаруживают, что...
数据表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
从这些数据可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
几个值得注意的结果是...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
目前研究结果表明...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...的数字上升/下降/保持不变。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
与...有关的数据...上升/下降了
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... хорошо сочеталось с ...
...和...呈正相关
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Как мы и предполагали...
正如所预测的,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
此发现进一步确认X的主张,即...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Статистика показывает, что...
统计数据显示...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Согласно статистике...
根据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
通过数据统计,可以看出...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Статистиически...
据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
据统计数据,我们可以推测...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó