francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Это можно предположить, исходя из того, что...
On peut voir avec... que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Как можно заметить, исходя из..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Les informations semblent suggérer que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Цифровые данные обнаруживают, что...
Les chiffres révèlent que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Plusieurs résultats notables furent...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... хорошо сочеталось с ...
Une corrélation fut établie entre...et...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Как мы и предполагали...
Comme prévu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Статистика показывает, что...
Les statistiques montrent que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Согласно статистике...
Selon les statistiques...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Статистиически...
Statistiquement parlant...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó