angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Это можно предположить, исходя из того, что...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Как можно заметить, исходя из..., ...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Цифровые данные обнаруживают, что...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... хорошо сочеталось с ...
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Как мы и предполагали...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Статистика показывает, что...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Согласно статистике...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Статистиически...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó