magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Dall'osservazione dei dati si registra...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Come si può osservare da...., ...
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
I dati sembrano suggerire che...
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I grafici rivelano che...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dal grafico si rende evidente che...
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alcuni dati degni di nota sono...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... è direttamente proporzionale a...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Come già annunciato...
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistica mostra che...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Parlando in termini statistici...
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó