török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Aus ... wird ersichtlich, dass...
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Wie ... zeigt, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
Die Zahlen legen offen, dass...
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... korreliert positiv mit... .
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Wie prognostiziert, ...
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rein statistisch gesehen,...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó