magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Wie ... zeigt, ...
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Die Zahlen legen offen, dass...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... korreliert positiv mit... .
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Wie prognostiziert, ...
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rein statistisch gesehen,...
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó