finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Aus ... wird ersichtlich, dass...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Wie ... zeigt, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Die Zahlen legen offen, dass...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... korreliert positiv mit... .
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Wie prognostiziert, ...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rein statistisch gesehen,...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó