orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Amint látható ....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az adatok alapján ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrákon látható, hogy ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... хорошо сочеталось с ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Ahogy várható volt ....
Как мы и предполагали...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Статистика показывает, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikák szerint ...
Согласно статистике...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisztikai szempontból ...
Статистиически...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó