német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Amint látható ....
Wie ... zeigt, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az adatok alapján ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrákon látható, hogy ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... korreliert positiv mit... .
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Ahogy várható volt ....
Wie prognostiziert, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikák szerint ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisztikai szempontból ...
Rein statistisch gesehen,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó