japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Nyers adatok leírásánál használatos
Amint látható ....
・・・・に見られるように、・・・・
Nyers adatok leírásánál használatos
Az adatok alapján ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrákon látható, hogy ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Nyers adatok leírásánál használatos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
・・・・という注目すべき結果になった。
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Ahogy várható volt ....
予想通り、・・・・
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
・・・・ということをこの統計は示している。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikák szerint ...
統計によると、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisztikai szempontból ...
統計的に見て、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó