francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
On peut voir avec... que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Amint látható ....
Comme il peut être vu avec..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az adatok alapján ...
Les informations semblent suggérer que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Les chiffres révèlent que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrákon látható, hogy ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Plusieurs résultats notables furent...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Une corrélation fut établie entre...et...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Ahogy várható volt ....
Comme prévu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Les statistiques montrent que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikák szerint ...
Selon les statistiques...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisztikai szempontból ...
Statistiquement parlant...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó