angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Amint látható ....
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Az adatok alapján ...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Az ábrákon látható, hogy ...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Ahogy várható volt ....
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikák szerint ...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisztikai szempontból ...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó