francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
On peut voir avec... que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
Les informations semblent suggérer que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
Les chiffres révèlent que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Plusieurs résultats notables furent...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
Une corrélation fut établie entre...et...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Comme prévu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
Les statistiques montrent que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
Selon les statistiques...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistiquement parlant...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó