eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
...estis pozitive korelaciita kun...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kiel antaŭdiris,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
La statistikoj montras, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
Laŭ la statistiko...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistike parolante...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó