eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nyers adatok leírásánál használatos
...에서 보다시피, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
La ciferoj malkaŝas, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...estis pozitive korelaciita kun...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
예상 했던 데로, ...
Kiel antaŭdiris,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

통계자료에 따르면...
La statistikoj montras, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계에 의하면,
Laŭ la statistiko...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계적으로 말하면,
Statistike parolante...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó