orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
... хорошо сочеталось с ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
Как мы и предполагали...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
Статистика показывает, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
Согласно статистике...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Статистиически...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó