görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Στατιστικά μιλώντας...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó