francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
On peut voir avec... que...
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
Comme il peut être vu avec..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
Les informations semblent suggérer que...
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
Les chiffres révèlent que...
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Plusieurs résultats notables furent...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
Une corrélation fut établie entre...et...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
Comme prévu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
Les statistiques montrent que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
Selon les statistiques...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Statistiquement parlant...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó