angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó