török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・に見られるように、・・・・
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・という注目すべき結果になった。
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
・・・・は確かに・・・・と関係している。
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
予想通り、・・・・
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
この発見はXの主張を強固なものにしている。
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

・・・・ということをこの統計は示している。
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計によると、・・・・
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計的に見て、・・・・
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó