magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・に見られるように、・・・・
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・という注目すべき結果になった。
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
予想通り、・・・・
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

・・・・ということをこの統計は示している。
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計によると、・・・・
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計的に見て、・・・・
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó